(425) 264-5824

Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości rozpoczęliśmy wiosną 2018 r., kiedy to na holu szkoły powstała ekspozycja poświęcona wydarzeniom sprzed 100 lat.

 We wrześniu 2018 r. w ramach obchodów odbyła się wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz do Muzeum Stutthof w Sztutowie, które jest szczególnie ważne dla naszej społeczności, gdyż w tym miejscu w 1940 r. został zamordowany nasz patron, Ks. Jan Lesiński.

Kolejną inicjatywą upamiętnienia 100-lecia Niepodległości był konkurs plastyczny „100 lat Niepodległej”. W szkole pojawiły się również gazetki tematyczne, m.in. gazetka poświęcona Józefowi Piłsudskiemu.

Zwieńczeniem obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości była uroczysta akademia, która odbyła się 9 listopada. Uczniowie w montażu słowno-muzycznym zaprezentowali przyczyny utraty niepodległości, jej odzyskanie oraz nadrzędną dla każdego narodu wartość, jaką jest Wolność. Film, który był częścią akademii, uzmysłowił zgromadzonym, że odzyskana wolność nie była nam dana na zawsze. Polacy, po kilkunastu latach, zmuszeni byli ponownie podjąć walkę z najeźdźcą hitlerowskim i bolszewickim. Na zakończenie akademii głos zabrał dyrektor szkoły, P. Andrzej Kurnik, który podsumowując uroczystość stwierdził, że patriotą nie jest się tylko podczas wielkich zagrożeń, ale się jest nim także na co dzień: wtedy, gdy szanuje się symbole narodowe, kiedy dba się o język polski, kiedy pamięta się o ważnych wydarzeniach. Następnie zabrała glos wójt  gminy Gruta, P. Halina Kowalkowska, która stwierdziła, że wolność każdy z nas nosi w sercu i należy ją pielęgnować.

Po części artystycznej wszyscy uczestnicy udali się na miejscowy cmentarz, gdzie zostały złożone kwiaty przy obelisku ofiar II wojny światowej. Odśpiewano również 4 zwrotki hymnu narodowego.

Obchody zostały zakończone degustacją okazjonalnego tortu oraz poczęstunkiem dla zaproszonych gości. Uroczystość szkolną uświetnili: wójt gminy Gruta, radny P. Adam Szmidt, sołtysi – P. Agnieszka Wesołowska i P. Jacek Szczepanek oraz Rada Rodziców.

Akademię przygotowali: P. Anna Kurzyńska, P. Barbara Bratko oraz P. Karol Kosik.

6136706993

13 listopada 2018 roku w Å›wietlicy w Mełnie, z  okazji  obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, odbył się Gminny Przegląd Poezji i Piosenki Patriotycznej , którego celem było popularyzowanie  oraz rozwijanie wrażliwości
na poetyckie słowo o tematyce patriotycznej.

Przegląd przeprowadzony został w kategorii wiekowej 5-6 latki.
Udział wzięło 23. dzieci z Przedszkola Samorządowego w Mełnie i wszystkich szkół z terenu Gminy Gruta.

Przedszkole reprezentowali Paulina Włódecka, Wiktoria Lubiszewska, Michał Wolski, Mikołaj Nowakowski;  SP Boguszewo – Mikołaj Szulc, Lena Pawlik, Zofia Gawron, Dawid Majchrzak; SP Grucie – Patrycja Majta, Lena Miąsko, Agata Hoffman, Julia Nasieniewska;
SP Nicwałd – Blanka Flis, Maja Kozłowska, Lena Kordalska, Edyta Biczkierów; SP Plemięta – Maja Kotowicz, Oliwia Nowakowska, Zuzanna Piątkowska; SP Słup – Jagoda Wegner, Hubert Chałat, Aleksander Gliniecki, Marcel Stępień.

Na Gminnym Przeglądzie obecni byli wójt Halina Kowalkowska i Piotr Szynkowski, przewodniczący Rady Gminy.

Spotkanie  rozpoczął występ grupy „Smerfy” z przedszkola w Mełnie. Dzieci przedstawiły montaż słowno-muzyczny „Polska – moja Ojczyzna”, zakończony „Polonezem”, po którym uczestnicy przeglądu prezentowali wiersze i piosenki patriotyczne.

Recytację i Å›piew małych wykonawców oceniała komisja pod przewodnictwem Piotra Szynkowskiego. Pamiątkowe dyplomy i upominki w postaci książek i kolorowanek wszystkim uczestnikom wręczyli wójt, przewodniczący RG i Beata Chyła, dyrektor przedszkola.

H. Kowalkowska przyznała dodatkowo nagrody za wyjątkowe kreacje artystyczne. Otrzymali je: Lena Kordalska ze SP w Nicwałdzie, Aleksander Gliniecki ze SP w Słupie i Maja Kozłowska ze SP w Nicwałdzie. Dziękujemy pani wójt za nagrody

Wyrażamy podziękowanie wszystkim uczestnikom za piękne przekazanie treści utworów i piosenek, nauczycielom wychowania przedszkolnego za pomoc dzieciom w doborze repertuaru i wskazówki dotyczące recytacji i Å›piewu. Dziękujemy także wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie sali i poczęstunku.

Organizatorki przeglądu Mirosława Waszewska  i Aleksandra Zych – Przedszkole Samorządowe Mełno.

  (r)

VII Przegląd Pieśni Patriotycznej i Å»ołnierskiej

(604) 380-985411 listopada odbył się VII już Przegląd Pieśni Patriotycznej i Å»ołnierskiej pod honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.  Jak co roku w Przeglądzie wzięły udział zespoły seniorów oraz zespoły osób z niepełnosprawnością. Uroczystość otworzyła Wójt Gminy Gruta, następnie dyrektor Szkoły Podstawowej w Grucie, Krzysztof Ficek odczytał list od Wojewody. Przegląd otworzył mini recital zespołu PÓŁnaPÓŁ. Dodatkowo w roku uroczystych obchodów
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, punktualnie o 12:00 wszyscy zebrani goście odśpiewali hymn RP, po czym na dobre rozpoczęła się artystyczna rywalizacja.

Wśród tegorocznych zwycięzców znaleźli się: zespół Złota Jesień z  Grębocina (I miejsce oraz Nagroda Publiczności), zespół Złote Kłosy z Jabłonowa Pomorskiego (II miejsce oraz Nagroda Wójta) oraz zespół Złoty Wiek z Gruty (III miejsce). Jury w składzie: Grzegorz Grzanka, Krzysztof Janikowski oraz Katarzyna Rafalska dodatkowo wyróżniło zespół Wrzosy z Lubawy oraz zespół Pokolenia z Lubicza Dolnego.

Tradycją stało się już, że nagrodę w Przeglądzie przyznaje również Rada Gminy Gruta. W tym roku tradycyjna gęś powędrowała na ręce kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej za udany występ podopiecznych.

Uczestnicy przeglądu odebrali podziękowania oraz kosze słodkości, natomiast zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Na wszystkich uczestników imprezy czekała kawiarenka przygotowana przez Radę Rodziców, działająca przy SP w Grucie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy postanowili spędzić ten jakże wyjątkowy jubileusz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  w Szkole Podstawowej w Grucie.

NOWI RADNI GMINY GRUTA

276-782-5177Na podstawie art. 490 Ustawy z dnia 5.01.2011 roku – Kodeks Wyborczy, Gminna Komisja Wyborcza w Grucie stwierdza, że w wyborach, które odbyły się 21.10.2018 roku,  na radnych gminy Gruta wybrane zostały następujące osoby (podajemy w porządku alfabetycznym): Marcin Bartoś (Plemięta, Wiktorowo), Jan Drzewoszewski (Pokrzywno), Piotr Dyś (Gołębiewko, Kitnowo), Janusz Miąsko (Annowo), Krzysztof Neumann (Gruta), Karolina Osenka (Mełno ZZD), Anna Rafalska (Boguszewo), Kazimierz Suszek (Nicwałd), Wiesława Szlas (Mełno), Zbigniew Szlitkus (Salno), Piotr Szynkowski (Okonin), Agnieszka Wesołowska (Słup, Jasiewo), Kazimierz Wojtaszewski (Dąbrówka Królewska, Orle), Joanna Worytko (Gruta) i Krzysztof Wyżga (Mełno Cukrownia, Gruta).

Zaświadczenia radnym w dniu 13 listopada 2018 r. wręczyła pani Ewa Anna Lipertowicz, przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Grucie.

Podczas wręczania zaświadczeń obecni byli również sekretarz urzędu Jarosław Poznański i wójt elekt Waldemar Kurkowski.

(tng)

5053567754

Tradycją stało się, że uczniowie Szkoły Podstawowej w Grucie świętują odzyskanie przez Polskę niepodległości biorąc udział w Grudziądzkich Biegach Niepodległości.

Młodzież ze swoimi opiekunami pokonuje ustaloną przez organizatorów trasę, by złożyć kwiaty i zapalić znicze pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. W roku jubileuszu
100-lecia odzyskania niepodległości Tomasz Piwowarski zaprosił do wspólnego biegania również swoich uczniów z Boguszewa.

Wspólnie z innymi uczestnikami biegu punktualnie o godzinie 12.00 odśpiewano Hymn Narodowy, a w niebo uniosły się biało-czerwone balony.

Po pokonaniu 5 kilometrów na uczestników biegu czekał pamiątkowy medal oraz pyszna zupa grochowa, która pozwoliła biegaczom uzupełnić utracone kalorie.  Dodać należy, że całą trasę razem z uczniami pokonali nauczyciele Anna Kalinowska i T. Piwowarski. Nad zdrowiem i bezpieczeństwem naszej młodzieży czuwali Małgorzata Kwiryng i Aleksander Zadykowicz.

Lekcja historii i patriotyzmu była możliwa dzięki wsparciu i pomocy Urzędu Gminy Gruta.

(r)

(503) 429-7900

Wyjątkowo piękną, pełną patriotycznych symboli wystawę w setną rocznicę uzyskania przez Polskę niepodległości można było obejrzeć 11 listopada w kościele w Okoninie. Z przyjemnością zamieszczamy zdjęcia z tego artystycznego wydarzenia.

Jednocześnie informujemy, że jeśli ktoś nie miał okazji być w okonińskiej świątyni to wystawa powtórzona zostanie w dniach 18-20 listopada w godz. 8-15 w szkole w Plemiętach oraz 21-23 w podstawówce w Nicwałdzie, w tych samych godzinach.

Naprawdę warto obejrzeć i poczytać o historii związanej ze stuleciem naszej Ojczyzny.

                                                                                                                                              RAS

(606) 448-9499

11 Listopada 2018 roku.

Przed południem, około godz. 10, delegacja z wójt Haliną Kowalkowską i przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Szynkowskim na czele, złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikami w Słupskim Młynie, na Cmentarzu Wojennym w Mełnie oraz na Cmentarzu Parafialnym w Grucie.

***

O godzinie 11 w Szkole Podstawowej w Grucie rozpoczął się coroczny, siódmy już, Przegląd Pieśni Patriotycznej i Å»ołnierskiej.  Ten ważny, patriotyczny Przegląd otworzyła wójt H. Kowalkowska.

Zgodnie z apelem najwyższych władz państwowych, o godz. 12 odśpiewany został Hymn Narodowy.

***

111Tegoroczne obchody Niepodległości Polski w Boguszewie, były odtworzeniem wydarzeń z dnia 11  listopada 1927 roku, opisanych w gazecie „Goniec Nadwiślański”. Za przykładem byłych mieszkańców postanowiliśmy wyjątkowo odświętnie uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie zgromadzili się przy budynku szkoły. Stąd, ze sztandarem szkoły na czele, ruszył pochód. Otwierały go dzieci trzymające wielką flagę Polski, symbol niepodległości. Za nimi szli goście, którzy wyjątkowo licznie przybyli do Boguszewa, aby wspólnie z nami świętować ten piękny dzień.

Przemarsz zatrzymał się na skrzyżowaniu dróg, gdzie 11 listopada 1927 r. posadzone zostały trzy dęby – symbol jedności mieszkańców ówczesnego Boguszewa, pochodzących
z trzech zaborów i Å¼yjących w tej miejscowości. Cieszymy się, że do dziś zachował się jeden dąb. To właśnie tuż przy nim nasza społeczność postanowiła umieścić tablicę pamiątkową,
poświęconą dawnym mieszkańcom Boguszewa, którzy tworzyli niepodległość. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali jedni z najmłodszych mieszkańców Boguszewa(Łukasz Piotrowski, Marta Majchrzak, Julia Steciuk oraz Danuta Chyła). Zadaniem najmłodszych jest przenieść pamięć o wydarzeniach zarówno byłych jak i obecnych na przyszłe pokolenia.  Złożone zostały tu także kwiaty min przez Wójt Gminy Gruta – Halinę Kowalkowską oraz Sekretarza Gminy Pana Jarosława Poznańskiego. W dalszym przemarszu udaliśmy się na boisko szkolne, gdzie posadzone zostały nowe trzy dęby 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Posadzili je potomkowie osób sadzących dęby z roku 1927- rodzin Dobiaszów (Jadwiga Wasiuta), Brochockich(Krzysztof Brochocki) oraz Dymków( Andrzej Dąbrowski) wraz z towarzyszącymi im innymi członkami rodzin. Dalsza część uroczystości odbyła się już w miejscowej szkole. To tutaj dzieci zaprosiły na uroczysty program artystyczny opowiadający o trudnej drodze Polski do wolności. Pieśni legionowe śpiewali wszyscy uczestnicy spotkania, a Å‚zy wzruszenia pojawiły się w wielu oczach. Na koniec zabrała głos profesor zw. dr hab. Małgorzata Fuszara, która reprezentowała autora(brata) książki „Równia Pochyła” Miłosława Fuszarę. W bardzo ciekawy sposób opowiedziała o Å¼yciu tutejszych mieszkańców. O ich ciężkiej codziennej pracy, ale także o ich zaangażowaniu społecznym, politycznym i kulturalnym. Wieś w owym okresie tętniła życiem i chociaż każda z rodzin pochodziła z innego regionu Polski potrafili wspólnie pracować, działać i zmieniać rzeczywistość Boguszewa. Właśnie o tym opowiada ta publikacja, która stała się jedną z największych atrakcji tych obchodów. Organizacją wydania książki zajął się Pan Krzysztof Brochocki, który uzyskał zgodę na publikację oraz zebrał fundusze na ten cel.

Na koniec zabrała głos Pani Wójt Gminy Gruta- Pani Halina Kowalkowska. Szczerze wzruszona podziękowała za udział w uroczystości, za wspólne świętowanie. Podziękowała także społeczności Boguszewa za lata współpracy, gdy była Wójtem Gminy Gruta. Podarunkiem w postaci wydawnictwa „100. Rocznica Odzyskania Niepodległości 1918-2018 Kujawsko-Pomorskie” obdarowała zarówno szkolną bibliotekę, jak i Panią profesor Małgorzatę Fuszarę.

Uwieńczeniem wspólnego spotkania była wspólna degustacja tortu w barwach narodowych oraz ciast przygotowanych przez mamy uczniów Szkoły Podstawowej w Boguszewie.

Za wspólne świętowanie tego niezwykłego dnia dziękujemy przede wszystkim wszystkim uczestnikom spotkania, którzy wołani poczuciem obowiązku stawili się bardzo licznie. Dziękujemy rodzicom uczniów za przygotowanie wspaniałych wypieków, które osłodziły nam jeszcze smak święta. Szczególne podziękowania kieruję do Pani sołtys wsi Boguszewo za działania związane ustawieniem tablicy pamiątkowej, Panu Krzysztofowi Brochockiemu za zadania związane z wydaniem książki „Równia Pochyła”. Pani Małgorzacie Taranowicz –sołtys wsi Mełno ZD za wspaniałą oprawę uroczystości. Stowarzyszeniu „Przyjaciele Boguszewa” za pomoc w organizacji naszego wspólnego święta. Nauczycielom i pracownikom szkoły za poświęcenie i liczne działania organizacyjne. Strażakom OSP Boguszewo za bezpieczną organizację marszu. No i na końcu dzieciakom, które tak pięknie przygotowały się do naszego wspólnego święta!

 

***

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 11 listopada w szkole w Grucie odbył się kolejny, siódmy już Przegląd Pieśni Patriotycznej i Å»ołnierskiej. Nagrody wręczała wójt Halina Kowalkowska. (Szerzej o tym ważnym wydarzeniu napiszemy na Å‚amach Głosu Gruty.)

 

(r)

 

E-aktywni!

naglowek eaktywni

(505) 859-3633

Eaktywni – co to za projekt?

Gmina Gruta w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Przyjaciele Boguszewa realizuje projekt „Mieszkańcy gminy Gruta aktywni w sieci”, którego celem jest rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców naszego regionu. Pozyskana kwota dofinansowania to 94 080 zł!

W ramach projektu odbędzie się 14 szkoleń komputerowych na terenie gminy Gruta.

Jak będą wyglądały szkolenia?

Każde szkolenie składa się z  12 godzin (2 spotkania po 6 godzin bądź 3 spotkania po 4 godziny) – terminy zostaną dopasowane do potrzeb odbiorców! Szkolenia odbywać się będą od listopada 2018 do czerwca 2019 r.

Szkolenia odbędą się na nowoczesnym sprzęcie, a szkolić będą trenerzy z naszej gminy!

Szkolenia będą odbywały się w przyjaznej atmosferze –  przewidziano catering, przerwy kawowe, pakiet materiałów dla każdego uczestnika!

UWAGA KONKURS: po ostatnim szkoleniu w czerwcu 2019 r. odbędzie się losowanie atrakcyjnej nagrody – nowoczesny TABLET! Spośród wszystkich uczestników szkoleń rozlosujemy nagrodę – może to Właśnie do Ciebie uśmiechnie się szczęście!

Które szkolenie wybrać?

Tematy szkoleń są następujące:

Rodzic w sieci

Rolnik w sieci

Mój biznes w sieci

Moje finanse i transakcje w sieci

Kultura w sieci

Działam w mediach społecznościowych

Każdy wybiera szkolenie z tematyki, która go najbardziej interesuje! Jedna osoba może wybrać jeden temat.

Wszystkich rodziców zapraszamy na szkolenia w gminnych szkołach podstawowych z tematyki Rodzic w sieci.

Przedsiębiorców z terenu gminy Gruta zapraszamy na szkolenie Mój biznes w sieci.

Jeżeli działasz w Stowarzyszeniu zapraszamy na szkolenie Kultura w sieci bądź Działam w mediach społecznościowych!

Nie wprowadzamy żadnych ograniczeń.

Po każdym szkoleniu uczestnik otrzyma Certyfikat (szkolenie uznaje się za ukończone jeżeli uczestnik jest obecny na 75% szkolenia, tj. 8 godzinach)

Kto może skorzystać z BEZPŁATNEGO  szkolenia:

KAÅ»DY mieszkaniec gminy Gruta, który ma ukończone 25 lat i chce poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu korzystania z Internetu, znaleźć możliwości, które ułatwią codzienne życie.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty 14 BEZPŁATNYCH szkoleń komputerowych!

Zapisy trwają w Urzędzie Gminy Gruta (pokój nr 12), telefonicznie 564683121 oraz mailowo: gruta@gruta.pl

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

1Z przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie jest ponownie w 2018 roku, beneficjentem Wieloletniego Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, który szczególny nacisk kładzie na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi czytelnictwa w naszej gminie, otrzymaliśmy dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5 486.00 zł.

Pozyskane środki finansowe przeznaczyliśmy na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz książek dla dzieci i młodzieży.

Zapraszamy Państwa do odwiedzin naszych Bibliotek i do czytania.

Wysokość dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla naszej Biblioteki w poprzednich latach wynosiła:

2017 rok – 5 029.00 zł
2016 rok – 4 933,00 zł
2015 rok – 5 118,00 zł

707-768-3912

12 października 2018 roku to bardzo ważna, wręcz historyczna data, nie tylko dla szkolnej społeczności, ale także dla tej miejscowości i gminy Gruta. W tym dniu odbyła się uroczystość nadania placówce edukacyjnej imienia błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Wyjątkową uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem św. Kosmy i Damiana w Okoninie, koncelebrowali ją Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel, ordynariusz toruński i Ksiądz Proboszcz Kanonik Marek Wysiecki.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było poświęcenie przez Ekscelencję Księdza Biskupa sztandaru szkoły. Na zakończenie mszy świętej zabrała głos dyrektor Aleksandra Materka, dziękując za poświęcenie sztandaru i modlitwę w intencji społeczności uczniowskiej. Podziękowania Ekscelencji złożyli również przedstawiciele uczniów i rodziców, wręczyli  Biskupowi bukiet kwiatów.

Dalsza część uroczystości odbyła się przed budynkiem szkoły. Ekscelencja w asyście księdza Marka Wysieckiego i w obecności zaproszonych gości, dokonał odsłonięcia i poświęcenia pomnika i tablicy pamiątkowej, a delegacje złożyły kwiaty.

Następnie zaproszeni goście przeszli na płytę boiska. Szczególnym momentem tego wyjątkowego dnia, było przybicie gwoździ do drzewca sztandaru i odśpiewanie Hymnu Państwowego. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców uroczyście przekazali sztandar uczniom. Reprezentanci ośmiu klas złożyli ślubowanie, a cała społeczność odśpiewała Hymn Szkoły, do którego słowa napisał ksiądz Marek Wysiecki, a muzykę nauczyciel Andrzej Derkowski.

Następnie zabrała głos wójt Halina Kowalkowska składając życzenia całej społeczności szkolnej i dziękując za dokonanie wyboru Patrona. Na ręce pani dyrektor życzenia i upominki złożyli: Ryszard Bober – przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Anna Rafalska – wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gruta, Mirosława Kozicka – radna z Nicwałdu, dyrektorzy szkół i Gminnego Centrum Kultury.

Postać nowo wybranego patrona przybliżył zebranym diakona stałego, profesor Waldemar Rozynkowski. Bardzo ważne było też wystąpienie siostrzeńca Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, Zygmunta Jaczkowskiego. Z wielkim wzruszeniem opowiedział o ciekawostkach z Å¼ycia „Wicka” i ofiarował pamiątki po swoim wujku i książki.

Dyrektor Aleksandra Materka, dziękując gościom za uświetnienie uroczystości swoją obecnością, wręczyła pamiątkowe statuetki.

Ważnym i wymownym akcentem uroczystości była opowieść o Å¼yciu naszego patrona Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego zaprezentowana przez chór dziecięco-młodzieżowy parafii Okonin i uczniów naszej szkoły, przygotowana przez nauczycielki Barbarę Fiszer, Dorotę Kruszczyńską i księdza M. Wysieckiego.

Po uroczystości goście przeszli do budynku szkoły, gdzie mogli się wpisać do księgi pamiątkowej. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia KGW Nicwałd

Nadanie imienia szkole było świętem, które zapamiętamy na długo. Teraz nadszedł czas, by udowodnić, że jesteśmy godni nosić imię naszego Patrona.

Dziękujemy gościom za przyjęcie zaproszenia i obecność wśród nas. Dziękujemy za ofiarowane szkole prezenty, a nade wszystko za serdeczne słowa i Å¼yczenia. Jesteśmy Wam wszystkim wdzięczni, że w tym szczególnym dniu byliście z nami i uświetniliście swą obecnością naszą uroczystość, razem z nami przeżywaliście te niezwykłe, wyjątkowe chwile.

Szczególne podziękowania kieruję do osób, bez których nasza uroczystość nie mogłaby się odbyć: Księdzu Biskupowi Wiesławowi Śmiglowi, wójt Halinie Kowalkowskiej, Radzie Gminy Gruta, Radzie Rodziców, księdzu Markowi Wysieckiemu, Dorocie Kruszczyńskiej, Rafałowi Preczewskiemu, Zygmuntowi Jaczkowskiemu, profesorowi Waldemarowi Rozynkowskiemu, Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich w Nicwałdzie, sołectwu Nicwałd, sołectwu Annowo, przyjaciołom Szkoły, którzy wspomogli uroczystość swymi ofiarami.

                                                                                                 Dyrektor szkoły Aleksandra Materka