Türkçe mIRC Yükle

reklam

mirc, türkçe mirc, kelebek mirc, mirc yükle, mirc indir, mirç, geveze mirc, kameralý mirc, kolay mirc, op mirc, helper mirc, admin mirc, abso mirc, afran script, mirc keyfi, kelebek sohbet, mynet mirc, zurna mirc, tr sohbet mirc, son sürüm mirc, düz mirc, islami mirc, dini mirc, bizim mekan mirc, oper scripti, helper scripti, bedava mirc yükle, bedava mirc indir, sohbetay mirc, sohbet ay mirc

Sohbete Baðlan


reklam

Türkçe Sohbet Programý Sunan Bedava mIRC indir

En geliþmiþ Türkçe Sohbet Programý olarak bilinen mirc 1990'lý yýllarýn baþýnda hayatýmýza girmesiyle birlikte hayatýmýzýn dönüm noktalarýna sahne oldu. Kolay kullanýmý ve göz yormayan þýk tasarýmý sayesinde rahatlýkla yeni arkadaþlarla tanýþýp sohbet edebileceðimiz Türkçe mIRC siz deðerli kullanýcýlarýmýza ücretsiz olarak sunulmuþtur. Sizler için alanýnda uzman arkadaþlarýmýzca hazýrlanmýþ olan Sohbet programýmýz sayesinde sizlerde rahatlýkla aramýza katýlarak bir çok özellikten bedava olarak yararlanacaðýnýz gibi Dünya’ca ünlü Anti virüs programlarýnda gerekli taratmalar yapýlmýþ olup gönül rahatlýðý ile bilgisayarýnýza ücretsiz olarak kurulumunu saðlayýp aramýza katýlým saðlayabilirsiniz.


Helper mIRC : Bir sohbet sitesi için en önemli departman olan Help departmaný kullanýcýlarýna kesintisiz ve güvenli bir hizmet saðlarken kullanýcýlarýnýn sorunlarýna anýnda müdahale ederken yardýmcý olmak amacý ile kurulmuþtur. Bu departman da görev yapan arkadaþlarýmýza özel olarak hazýrlanan Helper Script sayesinde sizler için özenle hazýrlanmýþ addonlar ve remotelerden ücretsiz olarak faydalana bilirsiniz.

Op - Sop mIRC : Kanal Operatörleri ve Kanal Süper Operatörleri kullanýcýlarla sohbet ederken onlara karþý gelebilecek kötü söz, kötü nick veya küfür gibi davranýþlardan koruyarak güven içerisinde bir sohbet imkanýný saðlamakla sorumludur. Sohbet kullanýcýlarýna önemli hizmet veren Op – Sop yetkililerinin rahatlýkla kullana bileceði ve eklenen özellikler sayesinde hýzlý bir þekilde kanal güvenliðini saðlayabileceðiniz Op – Sop Script kullanýcýlarýmýza bedava olarak sunulmaktadýr.


Oper & Admin mIRC Script
: Oper ve Adminler Sohbet sitelerinin üst düzey yetkilileridir. Sadece kullanýcýlarýn güven içerisinde Sohbet etmelerini saðlamaktan sorumlu olmadýklarý gibi departmanlar arasýndaki iletiþimide Oper ve Adminler saðlamaktadýr. Oldukça yoðun çalýþan Oper ve Admin arkadaþlarýn kötü sözleri, kötü nickleri aramýzdan kolaylýkla uzaklaþtýrabilecekleri Oper ve Admin Scripti sayesinde bir çok komut Oper menüsünden rahatlýkla sahip olabileceklerdir. Oper ve Adminler için özenle hazýrlanan addon ve remoteler sayesinde Sohbet sitesini kolaylýkla yönetebileceðiniz Scriptimiz de sizlere bedava olarak Sunulmaktadýr.


© Copyright 2017 Mirc.SohbetAy.Net - Türkiye'nin en kaliteli mirc indirme sitesi

mIRC Ýndir

Türkçe mIRC Ýndir

Dünyanýn en çok kullanýlan sohbet programý olan mynet mirc þimdi ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz.

(443) 771-9005