Metsänhoidon parhaat käytännöt

Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia kansallisia suosituksia. Metsänhoito-pääteoksessa ja työoppaissa esitellään parhaita keinoja suomalaisen metsän kestävään hoitoon ja käyttöön. Ne on laadittu hyvässä yhteistyössä metsänomistajien, metsä-, energia-, ja ympäristöalan kanssa. Suositukset tarjoavat metsänomistajille ja metsäammattilaisille tietoa perusteista ja menetelmistä tapauskohtaisesti sovellettavaksi. Suositusten avulla metsänomistaja voi löytää ja valita tavoitteidensa mukaisen tavan hoitaa metsiään.

 

9393944931

Blogi

05.09.2018 - Blogi

Millaista monimuotoisuutta löytyy avohakkuun ja jatkuvan kasvatuksen takaa?

Kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion metsissä on kerännyt vaaditut 50 000 allekirjoitusta, joten lakialoite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteen myötä on ajankohtaista käydä yhteiskunnallista keskustelua metsänkasvatuksen vaihtoehdoista, koska puun tuottamisen menetelmät vaikuttavat laajasti metsäluonnon monimuotoisuuteen sekä luonnon ihmiselle tuottamiin hyötyihin, eli ekosysteemipalveluihin. Toisaalta keskustelua tarvitaan myös siksi, että tutkijoiden ja metsäammattilaisten keskuudessa on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, millaiset

Lue lisää

Sosiaalinen media

5 kysymystä yläharvennuksesta. Yläharvennuksessa metsästä kaadetaan puuston ykkösketjua, jotta hyvävireinen kakkosketju saa lisää kasvutilaa.

(909) 859-2107

Metsäalan luonnonhoitokortin osaamiskoe on uudistunut. Onko sinulla jo kortti suoritettuna?

331-454-2311

Metsänhoidon suositusten digitalisointi on käynnistynyt. Digitaaliset metsänhoidon suositukset mahdollistavat suositustiedon saatavuuden metsäalan käyttämissä tietojärjestelmissä ja sähköisissä palveluissa vuoteen 2021 mennessä. Maa- ja metsätalousministeriön tilaaman hankkeen toteuttaa Tapio Oy.

28.01.2019 - facebook

Hiilensidonta on metsien käytössä yhä tärkeämmäksi muodostuva teema. Ilmastovalveutuneelle metsänomistajalle toimiva ohjekirja on edelleen Tapion Metsänhoidon suositukset, sillä tärkeintä on pitää metsät hyväkasvuisina, terveinä ja puustopääomaltaan riittävinä.

510-412-4260

#puukauppakohteen valmisteluun uusi opas. Mukana kätevät muistilistat. 7735517520 #leimikko 213-278-0954 226-779-5903

2098205771

Metsänhoidon suositukset täydentyivät tänään uudella työoppaalla, joka kokoaa neuvoja puukauppakohteen laadintaan, eli leimikon suunnitteluun. Lue lisää:

wabeno

TV-sarja Suomi on metsäläinen kertoo erityisestä suhteestamme metsään. Hyvin hoidetut metsät ovat vaurautemme lähde ja niiden hyödyntäminen on vaikuttanut yhteiskuntaamme yllättävilläkin tavoilla. Kaikkien metsäsuhde ei kuitenkaan ole samanlainen. Ensimmäinen jakso sarjasta nähdään tänään maanantaina klo 21.25. - myöhemmin sen voi katsoa YLE Areenasta. Tapio on ollut mukana sarjan ideoinnissa ja tuotantotiimin metsäasiantuntijana toimi Metsälehden Mikko Häyrynen.

760-477-1501

Jyrki Ketola kirjoittaa oikea-aikaisesti tehdyn taimikonhoidon ja ensiharvennuksen merkityksestä. Tiedätkö minkä pituisena puuston kasvu on kovimmillaan?

04.01.2019 - facebook