Na stronie używamy plików cookie. Poznaj szczegóły i możliwości ustawień w 832-914-0244
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie według aktualnych ustawień przeglądarki.

954-252-6220

Gdzie są Twoje pieniądze
na emeryturę?

Zmiany w systemie emerytalnym

W 2013 roku zostały przez Sejm przyjęte zmiany w systemie emerytalnym. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wprowadzone zmiany. Wchodzą one w życie 1 lutego 2014 roku, oprócz zakazu reklamy, który obowiązujeod 15 stycznia 2014 roku.

Stan przed zmianą ustawy Stan po zmianie ustawy
Składka emerytalna to 19,52% pensji brutto:
Do ZUS trafia – 16,42%.
Do OFE trafia – 3,1%
Składka emerytalna to 19,52% pensji brutto:
Do ZUS trafia - 16,6%
Do OFE trafia - 2,92% (pod warunkiem złożenia deklaracji pozostania z OFE)
 
Na konta klientów OFE jest przekazywana część składki emerytalnej. Każdy klient OFE, jeśli chce, aby część jego składki nadal trafiała do OFE, musi złożyć odpowiednią deklarację w terminie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. Niezłożenie deklaracji będzie oznaczało pozostawienie całej składki w ZUS.
 
OFE mogą inwestować w obligacje Skarbu Państwa i inne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa. OFE nie będą mogły kupować obligacji Skarbu Państwa i innych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa.
 
Składka przekazywana do OFE jest w całości inwestowana. 51,5% aktywów OFE (jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku każdego klienta) zostanie przekazana z OFE do ZUS.
 
Składki trafiające do OFE są inwestowane do momentu osiągnięcia przez Klienta wieku emerytalnego. Aktywa zgromadzone w OFE będą na 10 lat przed emeryturą stopniowo przenoszone do ZUS (tzw. suwak). W tym czasie do OFE nie będą już także przekazywane nowe składki.
 
OFE mogą prowadzić działania reklamowe. W okresach "transferowych OFE - ZUS", czyli wówczas kiedy możliwe będzie podjęcie decyzji, czy pozostawić cześć składki w OFE, czy całość składki przekazywać do ZUS, zakazana będzie reklama dot. OFE. Pierwszy zakaz reklamy OFE obowiązuje do 31 lipca 2014 r.

Zgodnie z nowymi przepisami, aby ZUS nadal przekazywał składki do OFE należy podjąć następujące działania:

 • Wypełnić deklarację pozostania w OFE.
  Druk deklaracji można będzie uzyskać po wejściu w życie Rozporządzenia regulującego jego wzór:
  a. w oddziale ZUS oraz na stronie internetowej ZUS www.zus.pl,
  b. na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl
  c. Stronie Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 • Dostarczyć podpisaną deklarację do ZUS:
  a. Osobiście
  b. listowanie
  c. elektronicznie na stronie internetowej ZUS za pośrednictwem systemu ePUAP
  d. w formie elektronicznej, jeśli plik z deklaracją zostanie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • Deklaracje należy dostarczyć do ZUS pomiędzy 1 kwietnia a 31 lipca 2014 r.

Obecny system emerytalny składa się z trzech filarów:

 • I filar

  ZUS

 • II filar

  OFE i subkonto ZUS

 • III filar

  IKE, IKZE, Multibonus

 • obowiązkowy

 • dobrowolny dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu
  od 1 lutego 2014 r.

 • dobrowolny

Z Twojego wynagrodzenia pobierana
jest składka emerytalna na I i II filar, która wynosi:

19,52% wynagrodzenia
16,6%
pieniędzy trafia do ZUS
85%
składki emerytalnej
trafia do ZUS

85%

15%

2,92%
pieniędzy trafia do OFE
(pod warunkiem złożenia deklaracji pozostania z OFE)
15%
składki emerytalnej
przekazywane jest do OFE

Jak można jeszcze zwiększyć emeryturę?

Jak można jeszcze zwiększyć emeryturę?

Im wcześniej zaczniesz odkładać na emeryturę w III filarze,
tym większe masz szanse na uzbieranie pokaźnej sumy.
Dlatego już dziś zaplanuj swą finansową przyszłość.

Poznaj trzy sposoby,
jak możesz zwiększyć emeryturę:

 • IKZE

  ulga podatkowa w rozliczeniu PIT – możliwość corocznego odliczenia od dochodu wpłaconych środków

  samodzielność decydowania o okresie i sposobie inwestowania pieniędzy – do wyboru 13 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

  minimalna miesięczna wpłata to 55 zł, maksymalna kwota wpłat w 2013 r. to 4231,20 zł

 • IKE

  możliwość zwolnienia oszczędności z podatku od zysków kapitałowych

  samodzielność decydowania o okresie i sposobie inwestowania pieniędzy – do wyboru 13 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

  minimalna miesięczna wpłata to 300 zł, maksymalna kwota wpłat w 2013 r. to 11 139 zł

 • Multibonus

  brak opłat alokacyjnych – inwestowanie całości wpłaconych środków

  samodzielność decydowania o okresie i sposobie inwestowania pieniędzy – do wyboru 33 ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

  minimalna pierwsza wpłata to 20 tys. zł, pozostałe nieregularne wpłaty – już od 1 tys. zł

613-840-9218
  Podstawowa
korzyść
Rodzaje
wpłat
Minimalna
wpłata
Maksymalna
wysokość wpłat
w 2013 r. 1
IKZE ulga w PIT – możliwość
corocznego odliczenia
od dochodu wpłaconych
środków
regularne lub nieregularne 55 zł
miesięcznie
4 231,20 zł
IKE zwolnienie oszczędności
wypłacanych po przejściu
na emeryturę z podatku
od zysków kapitałowych
regularne lub nieregularne 300 zł
miesięcznie
11 139 zł
Multibonus brak opłat alokacyjnych
– inwestowanie całości
wpłaconych środków
w dowolnie wybrane
ubezpieczeniowe
fundusze kapitałowe
– do wyboru
aż 33 fundusze
nieregularne 1 tys. zł
(pierwsza wpłata
- od 20 tys. zł)
bez limitu
1 dotyczy wpłat po odjęciu od nich opłat, o ile są one pobierane

Porozmawiajmy o szczegółach