Spørsmål om feriepenger?

Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles, dette kalles  opptjeningsåret .  Ferieåret  er det året du tar ferie. Hvis du ikke har vært i jobb året før vil du uansett ha rett til å ta ferie, men du har ikke rett til feriepenger.

Les videre

Meld fra om ulykker

Arbeidsgiver har plikt til Ã¥ melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet nÃ¥r det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Melde ulykke

Tips oss

Tips er en viktig informasjonskilde for Arbeidstilsynet og alle tips som kommer inn blir vurdert.

Tips oss

Arrangementer og kurs Flere kurs

Arbeidsmiljø i en digitalisert tid

Arbeidstilsynet og NAV arrangerer konferanse 28. september i Trondheim med tema arbeidsmiljø i en digitalisert tid.

HMS-seminar for godstransportvirksomheter

Lær om hvordan godt HMS-arbeid bidrar til å redusere risiko i din transportbedrift.

HMS-seminar for godstransportvirksomheter

Lær om hvordan godt HMS-arbeid bidrar til å redusere risiko i din transportbedrift.