Hjem

Brukerklagenemnda

Brukerklagenemnda er en nøytral og uavhengig nemnd som skal sikre en rimelig, rettferdig og hurtig behandling av tvister mellom brukere og tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester (ekomtjenester).

Brukerklagenemnda kan behandle klager fra sluttbrukere (privatpersoner og småbedrifter med inntil 10 årsverk) vedrørende tvister med tilbydere knyttet til leveringspliktig tjeneste, avtale om kjøp av annen offentlig telefontjeneste, internettilgang og levering av TV-tjeneste. Slike tvister kan blant annet gjelde inngåelse og oppfyllelse av abonnementsavtale, kvalitet, fakturering eller erstatning.

Tilbyderne har fra og med 1. juli 2013 vært lovpålagt å skriftlig informere sluttbrukerne om klageadgangen til Brukerklagenemnda ved avslag på klage. Klager som skal behandles i nemnda, må i henhold til ny Lov om klageorganer for forbrukersaker § 7 være avsendt senest innen ett år etter at klageren har inngitt skriftlig klage til motparten. Ikke i noe tilfelle kan saker som er eldre enn 3 år tas til behandling av nemnda.

Brukerklagenemnda behandler ikke klager på angrerett, grensene for leveringsplikt, klager vedrørende kringkastingsinnhold, sammensetting av kanalpakker eller levering av abonnementspakker over internett.

Brukerklagenemndas personvernerklæring beskriver hvorfor og hvordan personopplysninger samles inn og brukes. Videre vil du finne informasjon om dine rettigheter, og hvordan du kan benytte deg av disse.

 

 

Logg inn – Din side

For tilgang til en registrert klage, logg inn her.

 

Registrer en ny klage

Dersom det er første gang du skal sende inn en klage til oss, klikk på fortsett.

Vi behandler klager på følgende ekomtjenester:

Mobiltelefontjeneste

​
Mobiltelefontjeneste

Fastnett telefontjeneste

​ 
Fasttelefoni
IP-/Bredbåndstelefoni

TV-tjeneste

​ 
TV-tjeneste

Bredbåndstjeneste
Mobilt Bredbånd

​ 
Bredbåndstjeneste
Mobilt bredbånd
Annen internettilgang

 

Brukerklagenemnda behandler ikke klager på angrerett vedrørende ekomtjenester, grensene for leveringsplikt, klager vedrørende kringkastingsinnhold, sammensetting av kanalpakker eller levering av abonnementspakker over internett.