Etika

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos akademinės etikos principai ir normos apibrėžti LMTA akademinės etikos kodekse.

LMTA etikos komitetas vykdo akademinės etikos normų laikymosi Akademijoje priežiūrą:

 • priima ir svarsto praneÅ¡imus ar informaciją apie galimus akademinės etikos pažeidimus;
 • teikia LMTA rektoriui rekomendacinio pobÅ«džio sprendimą dėl svarstyto klausimo.

Etikos komitetas nagrinėja:

 • LMTA akademinės bendruomenės narių motyvuotus praneÅ¡imus apie galimus Etikos kodekso pažeidimus. PraneÅ¡imus gali teikti kiekvienas LMTA akademinės bendruomenės narys.

Etikos komitetas nenagrinėja:

 • anoniminių praneÅ¡imų;
 • praneÅ¡imų ar informacijos apie senesnius nei vienerių kalendorinių metų galimus akademinės etikos pažeidimus;
 • praneÅ¡imų ar informacijos apie galimus procedÅ«rų pažeidimus Akademijoje.

Pranešimai dėl galimų Etikos kodekso pažeidimų priimami el. adresu etika@lmta.lt arba pateikiami raštu Etikos komiteto pirmininkui.

Etikos komitetas veiklą vykdo vadovaudamasis Senato patvirtintais Lietuvos muzikos ir teatro akademijos etikos komiteto veiklos nuostatais.

Etikos komitetas yra atviras LMTA akademinės bendruomenės pasiūlymams tobulinti Etikos kodeksą.

Etikos komiteto sudėtis

 • Etikos komitetą sudaro Å¡eÅ¡i nariai:
 • prof. habil. dr. Leonidas Melnikas;
 • prof. dr. Robertas Beinaris;
 • doc. dr. Giedrė BeinoriÅ«tė; 
 • doc. JÅ«ratė Karosaitė KarosevičiÅ«tė;
 • doc. dr. Judita Žukienė;
 • studentė Charlotte Kilsch;
 • doc. Romualdas Kučinskas (VDA AukÅ¡tųjų studijų fakulteto dekanas).

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba: //www.etika.mordv.com/lt/

Publikavimo etikos gairės (LURK): //lurk.gibleh.com/media/dynamic/files/2080/5_publikavimo_etikos_gaires_2019.pdf